รายละเอียดข่าว
rss Category
นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด
Created by benetadmin on 8/5/2014 11:21:23 AM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสถาบัน... Read More..


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
Created by benetadmin on 8/5/2014 11:31:59 AM

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ... Read More..


คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัด สอศ. (1 เมษายน 2557)
Created by benetadmin on 8/5/2014 11:38:25 AM

คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัด สอศ. (1 เมษายน 2557) Read More..


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบจัดสรรงบประมาณขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Created by benetadmin on 8/5/2014 2:36:59 PM

ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,300,624,760 บาท เพื่อก... Read More..


สาเหตุที่ทําให้ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด
Created by benetadmin on 8/7/2014 11:40:37 AM

ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากการใช้เ... Read More..